The Legend of Zhen Huan EP.1-57 พากย์ไทย | เจินหวน จอมนางคู่แผ่นดิน [จบ]

 • » กำลังรับชม: The Legend of Zhen Huan EP.1-57 พากย์ไทย | เจินหวน จอมนางคู่แผ่นดิน [จบ]
 • » หากวีดีโอไม่โหลดให้กดที่ F5 สำหรับเล่นบน Desktop หรือ เลือก Server อื่น
 • » กรุณาปิดส่วนเสริมของเว็บบราวเซอร์ เช่น Adblock หรือ Adblock Plus ก่อน ใช้งานบนบล็อก
 • » สามารถดูหรือดาวน์โหลดวีดีโอตาม Server ที่มีด้านล่าง
 • » กด F11 เวลาใช้งานบนบล็อกจะฟินมาก~~~ เวลาออกก็กด F11
 • ในรัชสมัยจักรพรรดิยงเจิ้ง มีการคัดเลือกหญิงสาวเข้าถวายตัวเป็นพระสนม โดยเจินหวน ธิดาของใต้เท้าเจินหยวนเต้าเป็นหนึ่งในนั้น นางไม่ต้องการได้รับคัดเลือก ทว่า โชคชะตาทำให้ได้เข้าวังเป็นพระสนม พร้อมกับเหม่ยจวง เพื่อนและพี่สาวที่เติบโตมาด้วยกัน รวมทั้งได้เจอกับอันหลิงหรง ธิดาขุนนางเล็กๆ ทั้งสามมีสัมพันธ์ดั่งพี่น้อง ท่ามกลางชีวิตที่ต้องแก่งแย่ง และเผชิญกับความอิจฉาริษยาในวังหลวง
  01;https://drive.google.com/file/d/0B7rUVKvWlVI1LUdJMzNhUy1YbEE/preview| 02;https://drive.google.com/file/d/0B7rUVKvWlVI1Tm5zaGc3TkpKTWs/preview| 03;https://drive.google.com/file/d/0B7rUVKvWlVI1bWRVTjJmSGZlZ1E/preview| 04;https://drive.google.com/file/d/0B7rUVKvWlVI1NHE3bDktRUxsd00/preview| 05;https://drive.google.com/file/d/0B7rUVKvWlVI1eXVHeWw2ZEtmMVU/preview| 06;https://drive.google.com/file/d/0B7rUVKvWlVI1b3dISko2RUU1cGs/preview| 07;https://drive.google.com/file/d/0B7rUVKvWlVI1X1lwT1BBMmI5OEk/preview| 08;https://drive.google.com/file/d/0B7rUVKvWlVI1UlVEc19ZN3hrQ0U/preview| 09;https://drive.google.com/file/d/0B7rUVKvWlVI1YUwyelhNYW5VTWc/preview| 10;https://drive.google.com/file/d/0B7rUVKvWlVI1OG42SEF6RXRybkU/preview| 11;https://drive.google.com/file/d/0B7rUVKvWlVI1V2RDTHpWWGpGQzA/preview| 12;https://drive.google.com/file/d/0B7rUVKvWlVI1ejNpd2x5OF9IcW8/preview| 13;https://drive.google.com/file/d/0B7rUVKvWlVI1M2hrTHhSbVNGTFE/preview| 14;https://drive.google.com/file/d/0B7rUVKvWlVI1OWxlWWRNTTlPQVE/preview| 15;https://drive.google.com/file/d/0B7rUVKvWlVI1OW9fZEpFUjI5cmM/preview| 16;https://drive.google.com/file/d/0B7Z5P0wZNrIKd1hQY2d6VldVbm8/preview| 17;https://drive.google.com/file/d/0B7rUVKvWlVI1RUpYZm5HSWxlUk0/preview| 18;https://drive.google.com/file/d/0B7rUVKvWlVI1bXdJd0dCcUI3Snc/preview| 19;https://drive.google.com/file/d/0B7rUVKvWlVI1eUUxOGJfUVdRSHM/preview| 20;https://drive.google.com/file/d/0B7rUVKvWlVI1bmRpRDI5X2dEdWs/preview| 21;https://drive.google.com/file/d/0B7rUVKvWlVI1Z3Ezc1B3UFY2elE/preview| 22;https://drive.google.com/file/d/0B7rUVKvWlVI1c3BSbl9SdmFNTWs/preview| 23;https://drive.google.com/file/d/0B7rUVKvWlVI1ZHdfTGlNTGxxVjA/preview| 24;https://drive.google.com/file/d/0B7rUVKvWlVI1UUpQWXhBT1pObFk/preview| 25;https://drive.google.com/file/d/0B7rUVKvWlVI1VHp4QUtKeHBJd2c/preview| 26;https://drive.google.com/file/d/0B7rUVKvWlVI1azFsRzZITER4elk/preview| 27;https://drive.google.com/file/d/0B7rUVKvWlVI1Y25rM1dueVY3WlE/preview| 28;https://drive.google.com/file/d/0B7rUVKvWlVI1b2kwd2xXd05rWjQ/preview| 29;https://drive.google.com/file/d/0B9sbLduvMGQ2WDBFSFBLWUt4b00/preview| 30;https://drive.google.com/file/d/0B7rUVKvWlVI1dkZyZXFSYk9PNXM/preview| 31;https://drive.google.com/file/d/0B7rUVKvWlVI1UnkyWUhpSWZFVEE/preview| 32;https://drive.google.com/file/d/0B7rUVKvWlVI1MGtlcFM1VnBzd2M/preview| 33;https://drive.google.com/file/d/0B7rUVKvWlVI1U3c2LTBEVWwxSlU/preview| 34;https://drive.google.com/file/d/0B7rUVKvWlVI1dXRQV285SWRsNEE/preview| 35;https://drive.google.com/file/d/0B7rUVKvWlVI1NmV5emZWUEdOcTA/preview| 36;https://drive.google.com/file/d/0B7rUVKvWlVI1VV9zN1JMWU9LbkU/preview| 37;https://drive.google.com/file/d/0B7rUVKvWlVI1X2FWWWp4eU5XaW8/preview| 38;https://drive.google.com/file/d/0B7rUVKvWlVI1MGNDUkt5TG9kZzA/preview| 39;https://drive.google.com/file/d/0B7rUVKvWlVI1cm9qcVcwTjY1dXc/preview| 40;https://drive.google.com/file/d/0B7rUVKvWlVI1eWdVbHNpR1RJN28/preview| 41;https://drive.google.com/file/d/0B7rUVKvWlVI1LVFWS3dkb3dOcm8/preview| 42;https://drive.google.com/file/d/0B7rUVKvWlVI1WFdNRWNDd3ZoRjA/preview| 43;https://drive.google.com/file/d/0B7rUVKvWlVI1aU1POE1kX0V3QWM/preview| 44;https://drive.google.com/file/d/0B7rUVKvWlVI1V2F2UEVCa3JXQ2M/preview| 45;https://drive.google.com/file/d/0B7rUVKvWlVI1ZjhNalpDVHVvdkk/preview| 46;https://drive.google.com/file/d/0B0yPq7AOpOm3TDQxc1V5T2l1Rms/preview| 47;https://drive.google.com/file/d/0B0yPq7AOpOm3dW5RZWZBMG9hYk0/preview| 48;https://drive.google.com/file/d/0B0yPq7AOpOm3MllQNW5sU3NEREk/preview| 49;https://drive.google.com/file/d/0B0yPq7AOpOm3eXBVMDFzdDhHUUk/preview| 50;https://drive.google.com/file/d/0B0yPq7AOpOm3U2xwOFd3U05sWEk/preview| 51;https://drive.google.com/file/d/0B0yPq7AOpOm3SkVZQTVxNDN5SmM/preview| 52;https://drive.google.com/file/d/0B0yPq7AOpOm3QWs3WUR2M196bEE/preview| 53;https://drive.google.com/file/d/0B0yPq7AOpOm3VkxnWVQtVjZYWEE/preview| 54;https://drive.google.com/file/d/0B0yPq7AOpOm3X3lsejNkb3ZxLVU/preview| 55;https://drive.google.com/file/d/0B0yPq7AOpOm3WkRNVVJld3lpenM/preview| 56;https://drive.google.com/file/d/0B0yPq7AOpOm3TGlmRG1GZnV1Tlk/preview| 57 จบ;https://drive.google.com/file/d/0B0yPq7AOpOm3WWRRYlBQZ0tKeWs/preview|

  กำลังชมThe Legend of Zhen Huan EP.1-57 พากย์ไทย | เจินหวน จอมนางคู่แผ่นดิน [จบ] บน Running Tube.

  แนะนำ


  Runner Online

  Back To Top Hetalia: Axis Powers - Ukraine