The Merchant Gaekju 2015 EP.1-41 ซับไทย/พากย์ไทย | พ่อค้าเร่แห่งโชซอน - 1080p FullHD [จบ/EP.44]

 • » กำลังรับชม: The Merchant Gaekju 2015 EP.1-41 ซับไทย/พากย์ไทย | พ่อค้าเร่แห่งโชซอน - 1080p FullHD [จบ/EP.44]
 • » หากวีดีโอไม่โหลดให้กดที่ F5 สำหรับเล่นบน Desktop หรือ เลือก Server อื่น
 • » กรุณาปิดส่วนเสริมของเว็บบราวเซอร์ เช่น Adblock หรือ Adblock Plus ก่อน ใช้งานบนบล็อก
 • » สามารถดูหรือดาวน์โหลดวีดีโอตาม Server ที่มีด้านล่าง
 • » กด F11 เวลาใช้งานบนบล็อกจะฟินมาก~~~ เวลาออกก็กด F11

 • ชื่อเรื่อง: The Merchant Gaekju 2015
  ประเภท: Drama, History, Romance
  จำนวนตอน: 36
  ออกอากาศ: September 23, 2015 / Wednesday / Wed & Thur 22:00

  เรื่องย่อ The Merchant Gaekju 2015

  The Merchant Gaekju ซีรี่ย์เรื่องนี้ถูกสร้างจากนิยายที่ชื่อว่า “Gaekju” โดยคิมจูยอง ซึ่งนอยายเรื่องนี้ถูกตีพิมพ์ตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ปี 1979 จนถึง เดือนกุมภาพันธ์ ปี 1983 ผ่านหนังสือพิมพ์รายวัน “โซลชินมุ”The Merchant Gaekju 2015 คือละครที่บอกเล่าเรื่องราวของพ่อค้าในช่วงปลายของยุคโชซอน และเรื่องราวของพ่อค้า ชอนบงแซม (Jang Hyuk) ลูกหลานและครอบครัวของเขา คือผู้ที่เริ่มต้นค้าขายและทำให้เขากลายเป็นพ่อค้าผู้มั่งคั่งมากที่สุด
  พากย์ไทย 01;anc.cut/WHm1| 02;anc.cut/TV6JP| 03;anc.cut/WduDu| 04;anc.cut/rtvsq| 05;anc.cut/ZRraY| 06;anc.cut/W0Mq| 07;anc.cut/r75iB| 08;anc.cut/80wM5| 09;anc.cut/W1hV| 10;anc.cut/EEwzz| 11;anc.cut/rBMT5| 12;anc.cut/Yhoft| 13;anc.cut/RXkwg| 14;anc.cut/ALwDY| 15;anc.cut/j2s6Z| 16;anc.cut/HURYj| 17;anc.cut/qVgZx| 18;anc.cut/81NkC| 19;anc.cut/3yVRd| 20;anc.cut/e2Gr9| 21;anc.cut/vhc0U| 22;anc.cut/BHBBX| 23;anc.cut/Hv64I| 24;anc.cut/cBqhH| 25;anc.cut/xULYI| 26;anc.cut/tCHoe| 27;anc.cut/vFQQQ| 28;anc.cut/CbY5M| 29;anc.cut/5Wp5| 30;anc.cut/NxXno| 31;anc.cut/RrD6u| 32;anc.cut/sCWbd| 33;anc.cut/xQWE0| 34;anc.cut/69lqR| 35;anc.cut/BJPEg| 36;anc.cut/R0X1s| 37;anc.cut/el0Cy| 38;anc.cut/IkfWh| 39;anc.cut/SEYYX| 40;anc.cut/TrUfc| 41;anc.cut/XeyUC| 42;anc.cut/IoNhv| 43;anc.cut/YLUuj| 44;anc.cut/casu8| ซับไทย 01;http://www.seriesfun.com/embed/5407| 02;http://www.seriesfun.com/embed/5408| 03;http://www.seriesfun.com/embed/5409| 04;http://www.seriesfun.com/embed/5410| 05;http://www.seriesfun.com/embed/5411| 06;http://www.seriesfun.com/embed/5412| 07;http://www.seriesfun.com/embed/5413| 08;http://www.seriesfun.com/embed/5414| 09;http://www.seriesfun.com/embed/5415| 10;http://www.seriesfun.com/embed/5416| 11;http://www.seriesfun.com/embed/5417| 12;http://www.seriesfun.com/embed/5418| 13;http://www.seriesfun.com/embed/5419| 14;http://www.seriesfun.com/embed/5420| 15;http://www.seriesfun.com/embed/5421| 16;http://www.seriesfun.com/embed/5422| 17;http://www.seriesfun.com/embed/5423| 18;http://www.seriesfun.com/embed/5424| 19;http://www.seriesfun.com/embed/5425| 20;http://www.seriesfun.com/embed/5426| 21;http://www.seriesfun.com/embed/5427| 22;http://www.seriesfun.com/embed/5428| 23;http://www.seriesfun.com/embed/5429| 24;http://www.seriesfun.com/embed/5430| 25;http://www.seriesfun.com/embed/5431| 26;http://www.seriesfun.com/embed/5432| 27;http://www.seriesfun.com/embed/5433| 28;http://www.seriesfun.com/embed/5434| 29;http://www.seriesfun.com/embed/5435| 30;http://www.seriesfun.com/embed/5436| 31;http://www.seriesfun.com/embed/5437| 32;http://www.seriesfun.com/embed/5438| 33;http://www.seriesfun.com/embed/5439| 34;http://www.seriesfun.com/embed/5440| 35;http://www.seriesfun.com/embed/5441| 36;http://www.seriesfun.com/embed/5442| 37;http://www.seriesfun.com/embed/5443| 38;http://www.seriesfun.com/embed/5444| 39;http://www.seriesfun.com/embed/5445| 40;http://www.seriesfun.com/embed/5446| 41 จบ;http://www.seriesfun.com/embed/5447| ซับไทย 02;anc.mp4/https://lh3.googleusercontent.com/co23z_UlNEb6IRYLKL2RuJnF-Lg2jPc6SoOjsnb_3BPdCL8FRuwK25l5aDZiseRw8TTrRsZw=m37| 03;anc.mp4/https://lh3.googleusercontent.com/KA9xl2hHBemGebIcuuWq0QINazNBoZ_bo5TRqUOpSlcJvtsztN-JQCURnOTk6PA-Br08vZk9=m37| 04;anc.mp4/https://lh3.googleusercontent.com/RUB0DSwtWdNKFFxKEIDQl7pnzZ9dJoszXxjj7Cx5DI5d6Y8IzhMK8Rrtzj5Eln4DDYQfzrG3=m37| 05;anc.mp4/https://lh3.googleusercontent.com/6cQ2wvHFef8xBMIWcVDmuHLLLmWNJ7hZCthhc2GmwBv1FwwY8t9XoQR5TaruzH1zjznftjjq=m37| 06;anc.mp4/https://lh3.googleusercontent.com/Xw37Va6-l_tUiRfd7mQxitb6ETnD_I9Nh-wM7cGGDlE3kL9VdZQxE0Dmg0N0nS-ooPgAGjLoqw=m37| 07;anc.mp4/https://lh3.googleusercontent.com/GsTZ3zFYqIdxFlIWjda9sVVrAFn3WdiLnko6ALipGkbYCIjeYDUhE8_TJXocMhJ5m5Eu8cyUMQ=m37| 08;anc.mp4/https://lh3.googleusercontent.com/9mgGywKSsZtt4WwXbzWYgHgaGXfG4xcpzNyrAPpYwyVj-HqBNKi91cQ00HADP4XJBTYTQwlL=m37| 09;anc.mp4/https://lh3.googleusercontent.com/xzqoblywcSH9V1FtmJvP58gwLSk0Tm0b7ue1DgpuPVtHlTipoIgpAlMTmY1DCZbqH9pNYz5wOQ=m37| 10;anc.mp4/https://lh3.googleusercontent.com/YfHjkS1q-GVsvcPAMz-YYxdHK4c1zE6LN1TOxkAclPSNv2-imoEQkPlKhJXMFm-uH3RyO_p86A=m37| 11;anc.mp4/https://lh3.googleusercontent.com/D6OE4EppfiXL53zB-W0O4iUfLH_-8dDOxaskssl8grbxQAQEc0v3iQBUNg0DCKc2ws6xGdPe=m37| 12;anc.mp4/https://lh3.googleusercontent.com/64vrdfiFmSzc6hc7gfQtDYhH4TEwfLeTVnBMyW6Q14BkYR3uDKvkUZgeBYifKhCgiLqHsQ_I9A=m37| 13;anc.mp4/https://lh3.googleusercontent.com/a1i1t8-tUxnOp0fuur-zaUasBo4r3kR2HEGmsKb7VcjmYfihj-dGcaJaOqzPvj_cDHXJcKtHFQ=m37| 14;anc.mp4/https://lh3.googleusercontent.com/_Mcq1rm3xVgpjFUgMU-uaYXIb2EPmE6ETgoRnStCY0v1zwG05VWDbPVguDIAWE8piTP2N4jZXw=m37| 15;anc.mp4/https://lh3.googleusercontent.com/KL4WZzjH7Fh_VnJaNelsGajoIyFoZelVGqbYtQqZ43jjhP8UicUPlAqfU-GJmIQ2bnuhJt160Q=m37| 16;anc.mp4/https://lh3.googleusercontent.com/bbGxNcXBYHB3QS8Ajc4zm9C7PjYpHmVQSb465ZRlanO1JwtJ8NePRBhdCyOYyw-ifXU2PdqDPg=m37| 17;anc.mp4/https://lh3.googleusercontent.com/nCT3k_wh-gtpeoid4QHOVreg9V7m1p3BDvyVS3WMs1JV43zkZhYEjCKcX_CH5TOcgKDx7K6j=m37| 18;anc.mp4/https://lh3.googleusercontent.com/WLjsaxeU84l8lOhQFhMaYR3mQfWtfcebzOAOFYdUix1TOO0rAE531bydzT7IT-dM6YRqtLa2Gg=m37| 19;anc.mp4/https://lh3.googleusercontent.com/Y0F-kZtarjmQYFRcJstp_9399y_NorOnw703_FsVfJiHU0Ld75AjRUCEnEV-jIKYA0o-8L2u2A=m37| 21;anc.mp4/https://lh3.googleusercontent.com/o8fLZMJaIqz8pHOKOsy9J81O9eMq_E_Li4lTRH3pnnpJD3HwjAAT6lrdS5gIASG1QXksArQGXw=m37| 22;anc.mp4/https://lh3.googleusercontent.com/5PwJCAYTfUHNz3ABcZoDi1_c9-f-l60hMZpMyzAJUFGzKm1Is5d_9ygfNH7oZyDRm2NHe8POPQ=m37| 23;anc.mp4/https://lh3.googleusercontent.com/R5iYopOY3oRygCdlaGxqOzC41dDOxxyc8UJ83ia1r3dhmN5PozWUi3J1dVBP-5Lc11lWSL3YqQ=m37| 24;anc.mp4/https://lh3.googleusercontent.com/ZsHSQm9ml4vOy5153MMTr1V1gJ1oMQ6p9awFtMPFblFvgGm4y3O9COzvcPXYf3-OA8k09FxkUw=m37| 25;anc.mp4/https://lh3.googleusercontent.com/4CdmRu8XnoBzI-Zos5fF7UKqhHwQuUhCmiOwiOzIzqxOmE8jyTXqtFr7NddnuXa2NeS6uz6c6w=m37| 26;anc.mp4/https://lh3.googleusercontent.com/XzaOEJHWzxRmUofizGo5fqLXQp6bPR4w_YELCG84bBvA1_dsE3ja6tHHdSPWbdpeONKMm3cviQ=m37| 27;anc.mp4/https://lh3.googleusercontent.com/2JUtaHIdVUHzc0QmoUU51eaH7KItepgINFqqkxcDcmIjJxjzwJ1ziP0C6QD26GwST_A0tXl0=m37| 28;anc.mp4/https://lh3.googleusercontent.com/yDucr0JCqRoDnk9mPcX8eEGeRistBALpInS8uPEARyh_-CaKBUk41pPcKshFU6SSmE9GIcCsMg=m37| 29;anc.mp4/https://lh3.googleusercontent.com/guvbaNnkpv0iCJSV3hfZzExtdceTALzw_za_KSY3gC3e86vpzMCHDbi78ExnOgGBszF7EQXK7g=m37| 30;anc.mp4/https://lh3.googleusercontent.com/o4jetT_2fvSunLDWvdz7rNuTGVvPdEAcOR4GBaySbF23g3HlPwlyKp6fEDyaAjkGoFX6MTxjnA=m37| 31;anc.mp4/https://lh3.googleusercontent.com/LqvbheLtKObZ6TVJL1STYf9iBTrOssCjPfDPXkcQygHMmrlMGAhOK12Y86hPWx7ngA1WM_5vng=m37| 32;anc.mp4/https://lh3.googleusercontent.com/KMmgVyR4JN2ylHpn0c6qsIzxv6QN_xEJDWXW1VlZvEOHiIrV-tKRnwHiZixhiu-n9Lwc1Auh=m37| 33;anc.mp4/https://lh3.googleusercontent.com/k-sDfiUKCmyuAuMPbeqB59l9N6Qle7AH9FfRR60ZYg7bAcOhPIg9DZuNidHt31vZ3lA9NqvMaw=m37| 34;anc.mp4/https://lh3.googleusercontent.com/njFOGaHMlH5TkeO5PTKRaXGeFu6RIeauWY-pbxbMdm2CHd5cH1Bw9RxsGFh5i7sbUCpofEEWJg=m37| 35;anc.mp4/https://lh3.googleusercontent.com/tMFu59AvlrYh6BNVaxuCRimr-OBa65DEd3xUUOzCrf-mlU0VbRyrXEg6I2Z1OMBLcyPyW7ArRg=m37| 36;anc.mp4/https://lh3.googleusercontent.com/sg74Z4QsU-rw68wAML5KgnW5OGqh0TmYNxJCaSvK8Bk95wVVwEGUp_2DDO0Par5bb-dIccN_=m37| 37;anc.mp4/https://lh3.googleusercontent.com/-P_JDJvhSmzLtsfnUp8SHNnOiW4RLjpF_aNBD2BPZE-tCMqXCXpkO6n9LjGabPppwWNeLnMaTA=m37| 38;anc.mp4/https://lh3.googleusercontent.com/vJOfSrrcodahgJbgS1wemVXZBvG6UUVgVnh7OBTHejkSeR38q0DEcwd6Kn4sMmUqp_cKEL9_RQ=m37| 39;anc.mp4/https://lh3.googleusercontent.com/eDn7bOIi__VAVYTP4O0TTz-8V5axnmdEBR3TOlhwefxML0U4QNcrNv0RWPFPFhPSZ-xeY2CPSg=m37|

  กำลังชมThe Merchant Gaekju 2015 EP.1-41 ซับไทย/พากย์ไทย | พ่อค้าเร่แห่งโชซอน - 1080p FullHD [จบ/EP.44] บน Running Tube.

  แนะนำ


  Runner Online

  Back To Top Hetalia: Axis Powers - Ukraine